САВАГТ

Саваг ихтэй, сэгсгэр: савагт сарлаг (саваг үс ихтэй сарлаг), савагт баавгай [амьтан] дэлгэрэнгүй...

савагт сарлаг саваг үс ихтэй сарлаг
савагт баавгай үс ихтэй сэгсгэр баавгай