САВАЛГАНА
/ ургамал /

Намуутан овгийн олон наст өвс, төрөл зүйл олон; зарим нь маш хортой.