САВАГЛАХ

Сарлагийн савгийг хяргах, савагнаас нь салгах.