пог түгээх
а. Сүмийн жасаанаас лам нартаа хувь өгөх; б. Баян хүмүүс сүсэгтэн олонд өглөг хүртээх