ПАНЗ

Дамын худалдаа наймаа: панз үсэргэх (дамлан наймаалах) - Эцгийн хөрөнгийг үрэн таран хийж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., панз хийх (дамын худалдаа хийх), панз наймаа [хоршоо] (дамлан зарж худалдах нь).

панз үсэргэх дамлан наймаалах
панз хийх дамын худалдаа хийх
панз наймаа дамлан зарж худалдах нь