ПАНДГАР

Бандгар - Нохой бөөс түүний пандгар цагаан биеийг нь харж арааны шүлс гоожин биеэ барьж чадалгүй ухас хийн үсэрч дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.