ПАВИЛЬОН

Жижиглэн худалдаа хийх байр, саравч, үзэсгэлэнгийн барилга - Наадмаар худалдаа хийнэ гээд павильоноо хөх дэлгэрэнгүй... ”Өдрийн сонин”., павильон эзэмшигч (өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн павильонд үйл ажиллагаа явуулах иргэн, байгууллага) - Павильон эзэмшигч иргэд бид цаашид уг газар дээрээ барилга байгууламж баримаар байна. “Өдрийн сонин”.

павильон эзэмшигч өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн павильонд үйл ажиллагаа явуулах иргэн, байгууллага