павильон эзэмшигч
өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн павильонд үйл ажиллагаа явуулах иргэн, байгууллага