ӨӨХГҮЙ

Өөх байхгүй - Алдарт Жангарын аранзал зээрдийн хэрэлхийд нь өөхгүй. Жангар., өөхгүй мах (туранхай мах) - Өөхгүй мах өвлийн зовлон. ААЗ.