ӨӨХЖИХ

1. Өөхтэй болж эхлэх, таргалах маяг орох: мал өөхжих (малд хүч тарга суух) - Мал ойрноос өөхжих дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Хүний харвин зузаарах.