ӨӨХЛӨХ

Таргалах, өөхтэй болох: мал өөхлөх (малд тарга суух) - Одоо л нэг мал өнгө засаж өөхлөх дэлгэрэнгүй... “Үнэн” сонин., нүд өөхлөх (нүдэнд өөх мэт цагаан зүйл бий болох), өөхлөх таргалах [хоршоо] (өөх сууж, тарган болох).

мал өөхлөх малд тарга суух
нүд өөхлөх нүдэнд өөх мэт цагаан зүйл бий болох
өөхлөх таргалах өөх сууж, тарган болох