ӨӨХЛӨЛТ

Өөхлөх үйлийн үр дүнг заасан нэр - Элэгний өөхлөлт түгээгүйр судасны хатуурлыг зөөлрүүлэх хэрэгтэй. дэлгэрэнгүй...