ӨӨХДӨХ

1. Өөх нь ихдэх, өөх ихтэй учир тохирохгүй байх: өөхдөөд идэхгүй байх (өөх ихтэй учраас хурцдан идэж дэлгэрэнгүй...


2. Өөх түрхэх, өөхөөр чигжих - Сүүтэй хавчгийн таглааг өөхдөж ачив. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...