өөдрөг дэврүүн
аливаад гутарч гуньдаггүй оргилуун зан