өөдрөг бодол санаа
болж бүтнэ гэсэн дэврүүн бодол санаа