ӨНЖРӨГ
/ хуучирсан /

Өдөлж засаагүй сумны мод, үүсгэр: өнжрөг бэлдэх (засаж янзлаагүй сумны мод бэлдэх).