ӨНӨӨ

1. Одоо болж буй цаг хугацаа, энэ цаг мөч: өнөө цаг (одоо цаг), өнөө үе (одоо үе), дэлгэрэнгүй...


2. Өнөөдөр, энэ өдөр: өнөө ирэх (энэ өдөр ирэх), өнөө маргааш [хоршоо] (өнөөдөр болон маргаашийн дотор, удахгүй) - дэлгэрэнгүй...
3. Өнөөх - Өнөө хүүхэд чинь дахиад муудчихлаа. Л.Түдэв. Манай сургуулийнхан., өнөөх нөгөөх, дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (урьдын мэдэх зүйлийг заасан нь).

өнөө цаг одоо цаг
өнөө үе одоо үе
өнөө бодох одоо бодох
өнөө орой энэ орой
өнөө ирэх энэ өдөр ирэх
өнөө маргааш өнөөдөр болон маргаашийн дотор, удахгүй
өнөө маргаашгүй тун удахгүй
өнөө энд маргааш тэнд орон гэргүй тэнүүчлэн амьдардаг гэсэн санаа
өнөөх нөгөөх~өнөөх мөнөөх урьдын мэдэх зүйлийг заасан нь