ӨНӨӨДӨРЖИН

Өнөөдрийн турш: өнөөдөржингөө ажиллах (энэ өдрийн турш ажиллах) - Та бидний өнөөдөржингөө болсон дэлгэрэнгүй... Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө.