өглөө үдэш
үүр цайж, нар мандах болон нар шингэж харанхуй болох нь