өвлийн өвгөн болох
шинэ жилээр урт цагаан сахалтай өвгөн хүний дүрийг бүтээх