өвлийн нүүдлийн шувуу
ямар нэгэн газар өвөлжөөд хавар хүйтэн газар очиж өндөглөдөг шувуу