өмдгүй байж өвдөг цоорхойг шоолох
/ зүйр цэцэн үг /
өөртөө байхгүй атлаа хүнд байгаа зүйлийг элэглэн шоолох гэсэн санаа