ӨВДӨГЛҮҮЛЭХ

1. Өвдгөөр даруулах: нуруугаа өвдөглүүлэх (нуруугаа өвдгөөр даруулах);


2. Өвдөгт тулган татуулах;
3. Өвдөглөн мөлхүүлэх.