ӨВДӨГЦӨХ

Нэг хөлөө нөгөө өвдөг дээрээ нугалан барьж нугалсан өвдгөө мөргөлдүүлэн наадах.