ОЮУТАН

Их, дээд сургууль болон коллежид суралцагч - Оюутан байхдаа барагтайхан тооцогдож байсан хүн. дэлгэрэнгүй... оюутан ахуйн цалин (оюутан байхдаа авах тэтгэмжийн мөнгө), оюутны байр (их, дээд, сургууль, коллежид суралцагчид амьдардаг сууц), оюутны зөвлөл (оюутанд зориулсан олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага), оюутны их наадам (дэлхийн оюутан залуучуудын спортын их наадам), олон улсын оюутны холбоо (их, дээд, сургууль, коллежид суралцагчдын эрх ашгийн төлөө үйлчилдэг олон нийтийн байгууллага), оюутан сэхээтэн [хоршоо] (сурч боловсорч байгаа залуус).

оюутан ахуйн цалин оюутан байхдаа авах тэтгэмжийн мөнгө
оюутны байр

оюутны амьдрах нийтийн байр

оюутны зөвлөл оюутанд зориулсан олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага
оюутны их наадам дэлхийн оюутан залуучуудын спортын их наадам
олон улсын оюутны холбоо их, дээд, сургууль, коллежид суралцагчдын эрх ашгийн төлөө үйлчилдэг олон нийтийн байгууллага
оюутан сэхээтэн сурч боловсорч байгаа залуус