ООР

Язгуур, төрөлх: оор мэнгэ (а. Зарим хүний бие дээр байх алга дарам улаан буюу хөх толбо; б. Монгол дэлгэрэнгүй...

оор мэнгэ а. Зарим хүний бие дээр байх алга дарам улаан буюу хөх толбо б. Монгол хүүхдийн өгзгөн дээрх хөх толбо
оор Монгол язгуурын монгол