ооно эвэрдэм зээр сүүлдэм
/ зүйр цэцэн үг /
а. Морь малын хурдан - Ооно эвэрдмээр, зээр сүүлдмээр хурдан морьд байдаг гэнэ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр; б. [шилжсэн] Хүний шаламгай, хурдан дэлгэрэнгүй...