ООЛЬ II

ооль цооль (бүхэл зүйлийн дотор орших юм алаг цоог, жигд бус тархсан байдал).

Ижил үг:

ООЛЬ I