ООЛЬ I

Нэг талдаа хөндлөн иртэй, нөгөө тал нь хошуу, онгинд бариулыг шахаж ишилсэн мод цавчин засах мужааны багаж - Эр дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., гар ооль (мод зэрэг юман дээр суугаад, нэг гараар барьж цавчих багаж), хөл ооль (босоо зогсож цавчих багаж), шоо ооль (дөрвөлжин ооль), ооль сүх (хөндлөн иртэй бяцхан сүх), оолийн гээ (оолийн ирийн эсрэг талын шовх үзүүртэй хэсэг), оолийн ир (мод цавчин засах багажийн хөндлөн ир), оолиор цавчих (модны өө сэвийг оолиор засах), оолиндоо ч буй, ишиндээ ч буй [зүйр цэцэн үг] (аль алиндаа л учир бий), оолиор цавчаад уран болдоггүй, олныг хэлээд цэцэн болдоггүй [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйлийг өнгөн талаас нь дүгнэх хэрэггүй гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Ооль хэлбэртэй юм: оолин толгой (ооль мэт хэлбэртэй толгой).

гар ооль мод зэрэг юман дээр суугаад, нэг гараар барьж цавчих багаж
хөл ооль босоо зогсож цавчих багаж
шоо ооль дөрвөлжин ооль
ооль сүх хөндлөн иртэй бяцхан сүх
оолийн гээ оолийн ирийн эсрэг талын шовх үзүүртэй хэсэг
оолийн ир мод цавчин засах багажийн хөндлөн ир
оолиор цавчих модны өө сэвийг оолиор засах
оолиндоо ч буй, ишиндээ ч буй аль алиндаа л учир бий
оолиор цавчаад уран болдоггүй, олныг хэлээд цэцэн болдоггүй аливаа зүйлийг өнгөн талаас нь дүгнэх хэрэггүй гэсэн санаа
оолин толгой ооль мэт хэлбэртэй толгой
Ижил үг:

ООЛЬ II