ООДДОХ

Хормой, сүүл зэргийн хэтэрхий богинодох: цув нь ооддох (цувны хормой нь богинодох).