ООДГОНОХ II

1. Зуны ид халуунд үхэр, тугал, гөрөөс зэрэг амьтад ялаархаж сүүлээ агсан давхих - Шар хэдгэнэд ээрэгдсэн үнээ дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас., тугал оодгонох (тугал сүүлээ өргөн давхих);


2. [шилжсэн] Хучлага, хөнжил зэргийг хөл талаас нь хуулах.

Ижил үг:

ООДГОНОХ I