ООДОЙХ

Оодгор болох: хувцас нь оодойх (хувцас богинодон багадах).