ООДРОХ

1. Үхэр сүүлээ агсан давхих: оодрон давхих (үхэр мал сүүлээ өргөн давхих);


2. [шилжсэн] Хөөрөх, онгирох - Энэ муу ёстой нэг оодорч байх шив дээ. Ж.Бямба. Хайрын тухай дууль., дэлгэрэнгүй...
оодрон давхих үхэр мал сүүлээ өргөн давхих
оодорсны омрууг дарах буулгаж авах, номхотгох