ОНГИРООДОХ

Онгироо зан нь хэтрэх: онгироодон аашлах (хөөрүү, сагсуу зан ааш нь хэтрэх).