хамт олон
ямар нэгэн харьяалалд хамтдаа багтаж буй хэсэг бүлэг хүн

нэг зорилгын доор нэгдсэн хүмүүс.

Зочин 2015-09-22 16:20:10