олзын юм гарзгүй, олборын юм төлбөргүй
/ зүйр цэцэн үг /
үнэ өртөггүй олдох зүйл гэсэн санаа