олбог ширдэг
эсгийг цэмбэ, торго зэргээр өнгөлөн ширж хийсэн дөрвөлжин дэвсгэр