ОЛБИЛЗОХ

1. Ийш тийш олилзон харах;


2. Хэрэгт дурлан юм бүгд рүү өнгөлзөх: оливолзон гүйх (хэрэгт дурлан наагуур цаагуур гүйх) - Олби оготно шиг оливолзох.дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Хам хум, ойворгон зан байдал гаргах: оливолзон аашлах (аливаад хөнгөн хуумгай хандах).

оливолзон гүйх хэрэгт дурлан наагуур цаагуур гүйх
оливолзон аашлах аливаад хөнгөн хуумгай хандах