ОЛБИЛЗУУР

Олбилзох зан байдал гаргамтгай: олбилзуур хүн (бодлогогүй, хөнгөн зантай хүн).