олби оготно
/ амьтан /
аливаа зүйлийг ихэд хорлон сүйтгэдэг, юмны сиймхий анддаггүй ов ихтэй оготно