ОДЛОГ

Од м‎эт, одон толботой: одлог халиун (морь малын од мэт олон бөрттэй халиун зүсэм).