ОДГҮЙ

1. Од үзэгдэхгүй: одгүй шөнө (од харагдахгүй бүрхэг шөнө);


2. Азгүй, хийморьгүй, ажил х‎эрэг бүт‎‎эмж муутай: одгүй хүн (аз хийморьгүй хүн), одгүй өдөр (хэрэг дэлгэрэнгүй...
одгүй шөнө од харагдахгүй бүрхэг шөнө
одгүй хүн аз хийморьгүй хүн
одгүй өдөр хэрэг явдал бүтэмжгүй муу өдөр