зам оготорлох
хүрвэл зохих газраа очилгүй замаас буцах