ОГСГОНОХ

1. Огсгор зүйлийн огсго огсго хөдлөх: огсгонон давхих (ямар нэгэн амьтан богино сүүлээ дээш өргөн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ихэрхэг зан авир гаргах.