ОГТ

Бүр, хэрхэвч, ер, эрс тэс: огт байхгүй (бүр байхгүй), огт айхгүй (ерөөсөө айхгүй) - дэлгэрэнгүй...

огт байхгүй бүр байхгүй
огт айхгүй ерөөсөө айхгүй
огт өөр тэс ондоо
огт танихгүй хүн урьд өмнө уулзаж байгаагүй хүн
огт хамаагүй хэрэг ямар ч холбоо хамааралгүй хэрэг
огт ирэхгүй байх бүр ирэхгүй байх
огт хийгээгүйгээс орой хийсэн нь дээр цаг хугацаа хожимдсон ч хийх хэрэгтэй гэсэн санаа