ОГСОЙХ

1. Богино, огсгор болох: огсойтол бүслэх (дээл хувцасныхаа хормойг их‎эд хөөргөн бүслэх);


2. [шилжсэн] Ихэрхэг зан авир гаргах, бардам зан ааш гаргах: огсойн аашлах (ихэрхэг, бардам зан авир гаргах).

огсойтол бүслэх дээл хувцасныхаа хормойг ихэд хөөргөн бүслэх
огсойн аашлах ихэрхэг, бардам зан авир гаргах