ОГНОЙХ

Огногор болох, уул хад чулуу зэргийн өндөр сүртэй, толгой дээрээс өнгийх мэт харагдах нь - Өндөр өндөр хад чулуу дэлгэрэнгүй... Яриа.