ОГОО

1. Огт, ер: огоо танихгүй хүн (огт танихгүй хүн), огоо үзээгүй, сонсоогүй юм (огт дэлгэрэнгүй...


2. Маш, үлэмж, бүр: огоо сайн (маш сайн) - Хүн огоо үлэмж болбол суух газар үгүй. Жинь пинь дэлгэрэнгүй... огоо ядахад (бүр ядахад), огоо тийм (үнэхээр тийм);
3. Тухайн цаг хугацааны турш, үргэлж: огоо дагах (үргэлж дагах), огоо өдөр (өдөржингөө, өдрийн турш).

огоо танихгүй хүн огт танихгүй хүн
огоо үзээгүй сонсоогүй юм огт дуулж сонсож, үзэж байгаагүй зүйл
огоо санахгүй огт санахгүй
огоо бодохгүй байх огт бодохгүй байх
огоо сайн маш сайн
огоо ядахад бүр ядахад
огоо тийм үнэхээр тийм
огоо дагах үргэлж дагах
огоо өдөр өдөржингөө, өдрийн турш