ОГООРОХ I

1. Орхих, хаях, мартах: өвөлжөөгөө огоорох (өвөлжөөгөө орхин явах) - Хавар болоогүй боловч цагаан дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал., хэлснээ огоорох (хэлсэн зүйлээ мартах);


2. [шилжсэн] Тэвчих, болих: архи тамхийг огоорох (архи тамхи хэрэглэхгүй болох) - Архи тамхийг огоорох гэж сэтгэв. дэлгэрэнгүй... тусламжийг огоорох (а. Тусламж авахаа болих; б. Тусламж авснаа мартах).

өвөлжөөгөө огоорох өвөлжөөгөө орхин явах
хэлснээ огоорох хэлсэн зүйлээ мартах
архи тамхийг огоорох архи тамхи хэрэглэхгүй болох
тусламжийг огоорох а. Тусламж авахаа болих; б. Тусламж авснаа мартах
Ижил үг:

ОГООРОХ II