ОГОДОЙ

Туулайтан багийн нэг овог, Зүүн өмнөд Европ, Ази, хойд Америкийн зарим хэсгээр өргөн тархмал, хорин найман сантиметр дэлгэрэнгүй...